Medac stipendium

Stipendium för utveckling & forskning

Medac har inrättat ett stipendium inom urologi med inriktning mot blåscancer.
Du som är legitimerad sjuksköterska, medlem i RSU och arbetar inom urologi är välkommen att söka.

Stipendiets syfte är att stimulera sjuksköterskor till utveckling av vården för patienter med diagnosen urinblåsecancer.

Stipendiet kan sökas för:

  • Utvecklings- och forskningsarbeten
  • Kurser, utbildningar och hospiteringar

Stipendiet avser inte att täcka kostnader för kandidat/magisteruppsats, högskoleutbildning eller motsvarande som är studiemedelsberättigade.

Stipendiet är på 15.000:-/år och kan fördelas på en eller fler sökande.

Sista ansökningsdag för Medac stipendium är 31 mars 2018.

Ansökningsformulär stipendium

Ansök om stipendium genom att fylla i ansökningsformuläret här ovan.

Vid frågor kontakta gun.danielsson@sll.se

Stipendiaten utses av representanter från RSU och Medac.
Beslut om utdelning utsändes skriftligt tidigast fyra veckor efter ansökningstidens slut. Alla sökanden meddelas beslut skriftligt.
Stipendiet delas ut i anslutning till Urologidagarna.
Den som tilldelats medel är skyldig att avge skriftlig rapport, omfattande minst en A4 med 12 punkt skrift, som kan publiceras i föreningens tidskrift, Svensk Urologi och/eller på föreningens hemsida, www.rsu.se.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


×