RSU stipendium

RSU har inrättat ett stipendium inom urologi.

Du som är legitimerad sjuksköterska, medlem i RSU och arbetar inom urologi är välkommen att söka.

Stipendiets syfte är att stimulera sjuksköterskor till utveckling av vården av urologiska patienter.

Stipendiet kan sökas för:

  • Resor för konferenser, utvecklings- och förbättringsarbeten.
  • Kurser, utbildningar och hospiteringar

Stipendiet avser inte att täcka kostnader för kandidat/magisteruppsats, högskoleutbildning eller motsvarande som är studiemedelsberättigade.

Stipendiet är på 60 000 :- /år och fördelas på flera sökande.

Stipendiet delas ut vid två tillfällen varje år.

Sista ansökningsdag för RSU:s stipendium är 30 april och 30 november.

Ansökningsformulär stipendium

Ansök om stipendium genom att fylla i ansökningsformuläret  här ovan.

Vid frågor kontakta Gun Danielsson, gun.danielsson@sll.se

Stipendiaterna utses av RSU:s styrelse.

Beslut om utdelning utsändes skriftligt tidigast fyra veckor efter ansökningstidens slut. Alla sökanden meddelas beslut via uppgiven e-postadress i ansökan.

Den som tilldelats medel är skyldig att avge skriftlig rapport, omfattande minst en A4 med 12 punkt skrift, som kan publiceras i föreningens tidskrift, Svensk Urologi, och/eller på föreningens hemsida, www.rsu.se, senast fyra veckor efterslutfört uppdrag.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


×