Utbildning

Cystoskopiutbildning för sjuksköterskor, 30 hp
för omhändertagande av patient med icke-muskelinvasiv blåscancer.

Nästa kurs startar tidigast vårterminen 2022. Kontakta Matilda Fagerberg, matilda.fagerberg@rjl.se   eller Jenny Wanegård, jenny.wanegard@skane.se om du är intresserad!

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård och är en uppdragsutbildning och är uppdelad i en teoretisk (7,5 hp) och praktisk (22,5 hp) delkurs.

Kursstart: Våren 2022

Förkunskaper: Minst två års erfarenhet inom urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p motsvarande kandidatexamen. Genomgången kurs i urologisk omvårdnad är meriterande.

Kursavgift: 20.000 kr exkl moms. Därutöver tillkommer kostnad för resor och logi i samband med kursträffarna (kan revideras)

För mer information se Cystoskopikursen (Öppnas i nytt fönster)

Upplysningar: Kursledare Matilda Fagerberg, matilda.fagerberg@rjl.se  tel: 010-2436255, 070-5203165

Jenny Wanegård, jenny.wanegard@skane.se

 


Urologisk omvårdnad, 15 hp. Nationell nätbaserad utbildning

Nästa kurs startar vårterminen 2020

Kursen är en uppdragsutbildning och drivs av Lunds universitet.

Du sjuksköterska, som arbetar inom urologisk vård har möjlighet att få fördjupade kunskaper inom ämnesområdet oavsett var du bor i landet. Nätbaserad innebär ett interaktivt lärande med kursträffar i Göteborg respektive Malmö.

Kursperiod: Vårterminen 2020

Kursstart: Internat i Göteborg vecka 4 samt Malmö vecka 19

Förkunskaper: Leg. sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet av urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p  motsvarande kandidatexamen inkl. 15 hp uppsatsarbete.

Läs mer om kursen Urologisk omvårdnad 2020 – Urologisk omvårdnad VT 2020  (Öppnas i nytt fönster)

Ansökningsblankett Urologisk omvårdnad 2020 (Öppnas i nytt fönster)

Ansökan senast: 2019-10-15

Upplysningar: Kursledare Anna-Karin Lind eller Karin Stenzelius urolomv@skane.se

 

 

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×