Utbildning

Cystoskopiutbildning för sjuksköterskor, 30 hp
för omhändertagande av patient med icke-muskelinvasiv blåscancer.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård och är en uppdragsutbildning och är uppdelad i en teoretisk (7,5 hp) och praktisk (22,5 hp) delkurs.

Nästa kurs startar tidigast vårterminen 2022. Kontakta Matilda Fagerberg, matilda.fagerberg@rjl.se om du är intresserad!

Ansökningsblankett tillsammans med mer information kommer att läggas upp på denna hemsida i god tid innan dess. Under tiden arbetar vi med att uppdatera kursplan, innehåll och format.

Förkunskaper: Minst två års erfarenhet inom urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p motsvarande kandidatexamen. Genomgången kurs i urologisk omvårdnad är meriterande.

För mer information –  Cystoskopikursen (Öppnas i nytt fönster)

Upplysningar: Kursledare Matilda Fagerberg, matilda.fagerberg@rjl.se  tel: 010-2436255, 070-5203165

 


Urologisk omvårdnad, 15 hp. Nationell nätbaserad utbildning

Kursen är en uppdragsutbildning och drivs av Lunds universitet. Utbildningen är riktad till dig som är sjuksköterska och arbetar inom urologisk vård. Du får möjlighet till fördjupade kunskaper inom ämnesområdet oavsett var du bor i landet. Nätbaserad innebär ett interaktivt lärande med två kursträffar på varierade platser i landet. I de senaste kurserna har träffarna varit förlagda i Göteborg och Malmö.

På grund av rådande omständigheter har vi beslutat att skjuta upp start av ny kurs till januari 2022. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober 2021. Ansökningsblankett tillsammans med mer information kommer att läggas upp på denna hemsida i god tid innan dess. Under tiden arbetar vi med att uppdatera kursplan, innehåll och format.

Hoppas på stort intresse när vi kommer igång.

Bästa hälsningar från Kursledningen vis Lunds universitet

Förkunskaper: Leg. sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet av urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p  motsvarande kandidatexamen inkl. 15 hp uppsatsarbete.

Upplysningar: Kursledare Anna-Karin Lind, urolomv@skane.se

 

 

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×