Du möjlighet att påverka!

Publicerad 9 februari 2018

Nu finns det möjlighet för dig att ha synpunkter på Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och övre urinvägarna och Nationellt vårdprogram för Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör.

Klicka på respektive länk så kan du läsa och lämna synpunkter. Senast den 13 februari synpunkter på Standardiserat vårdförlopp Cancer i urinblåsa och övre urinvägarna lämnas och senast den 1 mars för Nationellt vårdprogram för Cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör. Ta chansen och påverka!!

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/vardforlopp-remiss/

https://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/kommande-vardprogram/2018/180201/nationellt-vardprogram-urotelialcancer-rr1-2018.pdf

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×