Föreningen

RSU - Riksföreningen för sjuksköterskor inom urologi är en ideell yrkesförening och är en fristående sektion i SSF, Svensk Sjuksköterskeförening.

Föreningen har ca 250 medlemmar runt om i Sverige.

Vi arbetar bland annat med

 • Medlemstidning, som utkommer minst tre ggr/år.
 • Hemsida, med möjlighet till diskussion via nätet.
 • Studiedagar.
 • Stipendium.
 • Att stärka regionala nätverk.
 • Samarbete med SUF (Svensk Urologisk Förening) genom gemensamma kongresser en gång per år.
 • Samarbete med de nordiska och europeiska systerföreningarna.

Målsättning

Föreningens främsta mål är att arbeta aktivt för att utveckla urologisjuksköterskans yrkesfunktion. Detta gör vi genom att sprida kunskap om urologisk vård och omvårdnad samt vara ett forum för erfarenhetsutbyte. Hos föreningen RSU får du en unik tillgång till information och utbildning samt ett nätverk inom urologin. Vi främjar även nordiskt och internationellt samarbete.

Vårt organisationsnummer är 857209-4863.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

  För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


  ×