Medlemskap

Medlem blir Du genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 139 09 57-7.
Avgiften gäller innevarande kalenderår. Betalning som gjorts efter 1/10 gäller även nästkommande kalenderår.
Ange personnummer, namn och arbetsplats, adress och telefonnummer hem och till arbetsplats samt e-mailadress.

Medlemsavgiften är för
– sjuksköterskor 350:-
– pensionerade sjuksköterskor 200:-
– sjuksköterskestuderande 150:-
– stödmedlem 200:-

Ansök om medlemskap här
Vissa arbetsgivare har spärr som gör att det inte går att skicka formulär.
Om formuläret inte fungerar, eller att sidan inte visas, skicka dina uppgifter direkt till lena.klerfors@vgregion.se

Som RSU-medlem har du bl a möjlighet att delta i studiedagar/kongress som föreningen är med och arrangerar (1-2 gånger per år) och via vår tidskrift Svensk Urologi, som kommer fyra gånger per år, få information om föreningens aktiviteter. Du får också  ett medlemskap i EAUN (European Association of Urology Nurses), därifrån får du bl a nyhetsbrev via e-post och rabatt på kongressavgiften till den årliga kongressen. För att få reducerad avgift till mötet måste medlemsavgiften vara inbetald senast 1 april  året innan. Vill du inte vara medlem i EAUN, måste du aktivt meddela detta till RSU.

Vårt organisationsnummer är 857209-4863.

 

Vid frågor kontakta lena.klerfors@vgregion.se

Informationsfolder RSU

Dataskyddsförordningen, GDPR

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×