Hedersmedlem

Hedersmedlem i Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi

Föreningens styrelse utser en person som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till den urologiska omvårdnadens utveckling eller på ett framstående sätt främjat föreningens syften.

För att bli vald skall sjuksköterskan vara medlem i RSU samt ha avslutat sin kliniska karriär inom urologi.

En hedersmedlem får ett livslångt kostnadsfritt medlemskap i RSU samt kostnadsfritt deltagande på Urologidagarna det år denne utses. I samband med utnämningen förväntas hedersmedlemmen hålla en hedersföreläsning.

Vill du nominera en hedersmedlem, kontakta Elisabeth Gunnarsson-Blomqvist, elisabeth.gunnarsson.blomqvist@rjl.se

Hedersmedlem

2018: Märta Lauritzen, Stockholm

2019: Karin Stenzelius, Malmö

2021: Helén Marklund, Linköping

2022: –

 

 

 

 

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×