Nätverk för enhets- och avdelningschefer inom sluten- och öppenvård

Nätverket vänder sig till enhets- och avdelningschefer inom sluten- och öppenvård runtom i Sverige.
Vi har en träff per år i samband med Urologidagarna men använder varandra som expertråd i olika frågor via mejl.

Syftet med nätverket är att kunna dela erfarenheter, ta lärdom av varandra samt att skapa ett lärande tillsammans och dra nytta av varandras erfarenheter.

Vill du vara med i nätverket?

Kontakta

Karin Stevén, karin.steven@skane.se

Linda Skogh, linda.skogh@regionvastmanland.se

 

 

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×