Bactiguard stipendium

Syftet med stipendiet är att inspirera till att forsknings och utvecklingsprojekt presenteras på Urologidagarna. Du kan söka detta stipendium om du skickat in ett abstract till Urologidagarna på ett projekt/arbete som följer Bactiguard’s vision enligt följande:

Att förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.
● Sänka sjukvårdskostnaderna för samhället.
● Minska antibiotikaanvändningen – motverka spridningen av multi-resistenta bakterier.
● Rädda liv.

Vinnaren av stipendiet belönas med 10 000 SEK från Bactiguard AB.

Bactiguard AB har instiftat detta stipendium som kan sökas av dig som uppfyller följande kriterier:

 1. Medlem i RSU
 2. Anmält ett abstract till Urologidagarna med ämnesfokus som ligger nära Bactiguard’s affärsområde
  ● Prevention av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i urinvägar
  ● Kateterrelaterade urinvägsinfektioner
  ● Kvarliggande urinvägskatetrar, dess förekomst och hantering

Sista ansökningsdag för Bactiguards stipendium är 31 augusti.

Ansökningsformulär stipendium

Ansök om stipendium genom att fylla i ansökningsformuläret här ovan.

Vissa arbetsgivare har spärr som gör att det inte går att skicka formulär.
Om formuläret inte fungerar, eller att sidan inte visas, skicka dina uppgifter direkt till  matilda.fagerberg@rjl.se

Vid frågor kontakta matilda.fagerberg@rjl.se

Stipendiaten utses av representanter från RSU och Bactiguard AB.
Beslut om utdelning utsändes skriftligt tidigast fyra veckor efter ansökningstidens slut. Alla sökanden meddelas beslut skriftligt.
Stipendiet delas ut i anslutning till Urologidagarna.
Den som tilldelats medel är skyldig att avge skriftlig rapport, omfattande minst en A4 med 12 punkt skrift, som kan publiceras i föreningens tidskrift och/eller på föreningens hemsida samt publiceras på Bactiguard AB hemsida.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

  För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


  ×