Bactiguard stipendium

Bactiguard delar ut ett stipendium på 25 000 SEK för bästa abstrakt/arbete under Urologiveckan varje år.

Syftet med stipendiet är att inspirera till forskning som främjar Bactiguard’s vision:
”Att kämpa för en hälsosammare värld genom att förebygga infektioner”, för att:
• Minska patienternas lidande och rädda liv
• Minska antibiotikaanvändningen – motverka spridningen av multi-resistenta bakterier
• Avlasta vårdens resurser och sänka sjukvårdskostnaderna för samhället

Arbetet bör vara på ett eller flera av följande teman:
• Prevention av vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter i
urinvägar
• Kateterrelaterade urinvägsinfektioner
• Symptombörda, lidande och QoL hos patienter med kvarliggande kateter
• Kvarliggande urinvägskatetrar, dess förekomst och hantering
• Kostnader associerade med vårdrelaterade infektioner
• Incidensstudier kring kateteranvändning, komplikationer och/eller infektioner

Hur du ansöker – skicka in ditt abstrakt med något av ovanstående teman till Urologiveckan, så
har du chansen att bli utvald. Den vetenskapliga juryn bestående av representanter från SUF och
RSU väljer ut ett antal passande presentationer/abstrakts och vinnaren utses av Bactiguard*.
Kateterbehandling främjas av ett multiprofessionellt vårdteam. Därför premieras arbeten
utförda av minst två professioner, till exempel arbeten som utförts gemensamt av läkare,
sjuksköterska, undersköterska och/eller biomedicinsk analytiker.

Vinnaren åtar sig att rapportera sitt projekt skriftligt till SUF, RSU och Bactiguard.

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×