RSU stipendium

RSU har inrättat ett stipendium inom urologi.

Du som är legitimerad sjuksköterska, medlem i RSU i minst ett år och arbetar inom urologi är välkommen att söka.

Stipendiets syfte är att stimulera sjuksköterskor till utveckling av vården av urologiska patienter.

Stipendiet kan sökas för:

  • Resor för konferenser, utvecklings- och förbättringsarbeten.
  • Kurser, utbildningar och hospiteringar

Stipendiet avser inte att täcka kostnader för kandidat/magisteruppsats, högskoleutbildning eller motsvarande som är studiemedelsberättigade.

Föreningen har 30 000 kronor per år att fördela.

Stipendiet delas ut vid två tillfällen varje år.

Ansökan är individuell.

Sista ansökningsdag för RSU:s stipendium är 30 april och 30 november.

Ansökningsformulär stipendium

Ansök om stipendium genom att fylla i ansökningsformuläret  här ovan.

Vissa arbetsgivare har spärr som gör att det inte går att skicka formulär.
Om formuläret inte fungerar, ladda ner det och bifoga i mail, eller om sidan inte visas skicka dina uppgifter direkt till elisabeth.gunnarsson.blomqvist@rjl.se 

Vid frågor kontakta elisabeth.gunnarsson.blomqvist@rjl.se

Stipendiaterna utses av RSU:s styrelse.

Beslut om utdelning utsändes skriftligt tidigast fyra veckor efter ansökningstidens slut. Alla sökanden meddelas beslut via uppgiven e-postadress i ansökan.

Den som tilldelats medel uppmanas att avge skriftlig rapport, omfattande minst en A4 med 12 punkt skrift, som kan publiceras i föreningens tidskrift, Svensk Urologi, och/eller på föreningens hemsida, www.rsu.se, senast fyra veckor efterslutfört uppdrag

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×