Utbildning

Urologisk omvårdnad, 15 hp. Nationell nätbaserad utbildning

Du sjuksköterska, som arbetar inom urologisk vård har möjlighet att få fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Utbildningen är i huvudsak nätbaserad men med regelbundna nätseminarier liksom kursträffar i Göteborg och Malmö.

Kursperiod: Vårterminen 2023

Kursstart med internat vecka 4 i Göteborg.

Förkunskaper: Leg. sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet av urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p motsvarande kandidatexamen inkl. 15 hp uppsatsarbete.

Kursavgift: 19.000 kr exkl. moms.(inkluderar luncher och fika vid kursträffarna).Därutöver tillkommer kostnad för resor och logi i samband med kursträffarna.

Ansökan senast: 22-11-15

Upplysningar: Kursledare Anna-Karin Lind eller Annika Löfgren urolomv@skane.se

Välkommen med din ansökan!

Ansökan Urologiskomvårdnad vt 2023(Ansökningsblankett i PDF, öppnas i nytt fönster)

Urologisk omvårdnad, 15 hp 2023 (Info om kursen i PDF, öppnas i nytt fönster)

_____________________________________________________________________________________

Cystoskopiutbildning för sjuksköterskor, 30 hp
för omhändertagande av patient med icke-muskelinvasiv blåscancer.

Kursen vänder sig till sjuksköterskor inom urologisk vård och är en uppdragsutbildning och är uppdelad i en teoretisk (7,5 hp) och praktisk (22,5 hp) delkurs.

Kursstart: Malmö september 2022

Kostnad: 25 000 kr exkl. moms (inkluderar luncher och fika vid kursträffarna). Kostnad för resor och logi i samband med kursträffarna tillkommer.

Förkunskaper: Minst två års erfarenhet inom urologisk vård. Sjuksköterskeprogrammet 120 p motsvarande kandidatexamen. Genomgången kurs i urologisk omvårdnad är meriterande.

Ansökan senast: 2022-08-15

Information: Cystoskopikursen ht 2022 (PDF, Öppnas i nytt fönster)

Ansökan cystoskopikurs ht 2022 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kursledare:  

Matilda Fagerberg, leg. sjuksköterska/cystoskopist

mail: matilda.fagerberg@rjl.se

tel: 070-5203165

Anna-Karin Lind, leg. sjuksköterska/cystoskopist

mail: anna-karin.lind@skane.se

tel: 0709-900041

_____________________________________________________________________________________

 

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×