Doktorsavhandlingar

Här visas förteckning på avhandlingar som har relevans för urologisk omvårdnad gjorda av sjuksköterskor eller paramedicinsk personal, i kronologisk ordning med det senaste först. Tips på fler avhandlingar tas tacksamt emot.

Helena Thulin: Den cystektomerade individen – Stressande vardagssymtom efter avlägsnad urinblåsa på grund av urinblåsecancer. Karolinska Institutet, 2010.

Helen Marklund: Sleep and quality of life in men with lower urinary tract symptoms – and their partners. Linköpings Universitet, 2009

Birgitta Lindehall: Teenagers and young adults with myelomeningocele and clean intermittent catheterisation – urological and psychosocial aspects. Göteborgs Universitet, 2007

Oliver Hedestig: Oss män emellan – att leva med lokaliserad prostatacancer. Umeå Universtitet, 2006
Avhandling

Gabriella Engström: Lower urinary tract symptoms in Swedish male population – prevalence, distress and quality of life. Uppsala Universitet, 2006
Avhandling

Karin Stenzelius: Urine and faecal incontinence among older men and women – in relation to other health complaints, quality of life and dependency. Lunds Universitet, 2005
Avhandling

Marianne Gunnarsson: Pelvic floor dysfunktion – a vaginal surface EMG study in healthy and incontinent women. Lund, 2002
Avhandling

Doris Hägglund: Att leva med urinläckage – en longitudinell populationsstudie om livskvalitet hos kvinnor och hur de hanterar sitt urinläckage. Uppsala, 2002

Ann Gottormsen Visnes: Konsekvenser av urininkontinens sett i et folkhelsevitenskapelig perspektiv. Hälsohögskolan, Göteborg, 2000

Inger Sandén: Att drabbas av testiscancer – en studie av män med behandlad testiscancer och deras anhöriga. Linköping, 2000

Liselotte Jakobsson: Everyday problem in men with prostate cancer – aspects of micturation, indwelling catheter treatment and sexual life. Lund, 2000

Åsa Månsson: The patient with bladder cancer from symptoms through treatment, with special reference to psychosocial consequences of radical cystectomy. Lund 1997
Avhandling

Ann Månsson-Lindström: Urinary incontinence in the elderly – aspects of knowledge and quality of aids. Lund, 1994

Lisbeth Hellström: Urinary incontinence and the use of incontinence aids in the elderly elderly. Göteborg, 1994

Gun Nordström: Living with urostomy: a longterm follow-up with special regard to the preistomal-skin complications and the psychosocial and sexual life. Stockholm, 1990

Annonser ▾

Sök på hemsidan

×

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med någon av oss på RSU fyll i formuläret nedan.

    För att verifiera att du är människa ber vi dig att svara på frågan nedan.


    ×